คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - xiii, 312 หน้า.

9789744669902 974466990X


880-04 -- การประนีประนอม (กฎหมาย) -- ไทย.
880-05 -- การพนัน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- บัญชีเดินสะพัด -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายประกันภัย -- ไทย.

KPT901 / .ค753 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544