เบญญาภา เนาวรรณ์.

100 สูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ / หนึ่งร้อยสูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ เบญญาภา เนาวรรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : People Media Books, 2557 [2014] - 111 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786168106075 6168106073


880-06 -- เครื่องดื่มกาแฟ.
กาแฟ.
ร้านกาแฟ.

TX817.ก6 / บ74 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)