รพี 2560 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ พชร วัฒนสกลพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - 253 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789744669964 9744669969


880-04 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT74 / .ร368 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544