รพี' 59 / คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ; บรรณาธิการ รวิน ถกลวิโรจน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2559 [2016] - 185 หน้า : ภาพประกอบ.


ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-05 -- กฎหมาย.
880-06 -- คำพิพากษาศาล (ย่อ)

KPT74 / .ร365 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544