ซุน, หยวนเว่ย.

Being health, a piece of cake : สุข-- สุขภาพดีอยู่ใกล้แค่เอื้อม / สุข-- สุขภาพดีอยู่ใกล้แค่เอื้อม Sun Yuanwei ; วารุณี จงเหมือนหยก แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : Saturday, 2555 [2012] - 165 หน้า : ภาพประกอบ.

9786167009025 6167009023


880-06 -- สุขภาพ.
880-07 -- การดูแลตนเอง.

QT180 / .ซ735 2555

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)