105 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / หนึ่งร้อยห้าปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร บรรณาธิการ พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ; ผู้แปล ธนิก เลิศชาญฤทธ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2559 [2016] - 198 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9786162832574 6162832570


กรมศิลปากร.


880-07 -- ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ -- ไทย.

N8846.ท9 / ศ6364 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)