วาสนา นาน่วม, 2512-

ลับ ลวง พราง. ภาค 3, The last war กองทัพต่างสี ศึกสายเลือด จปร. / Last war กองทัพต่างสี ศึกสายเลือด จปร วาสนา นาน่วม. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 [2010] - 352 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2553.

9789740205975 9740205976


เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463-2562.


880-06 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ว6146 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544