Zhang, Zhiming, 1964-

[Zhongguo gong chan dang yu Zhongguo min zhu zheng zhi / Communist party of China and China's political democracy Zhang Zhiming zhu]. - [Di 1 ban]. - [Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she], 2007. - 110 p. : ill.

Text in Chinese.

Includes bibliographical references.

9787508511917 7508511913


Communist Party of China--History.


Democracy -- China.
Political parties -- China.

JQ1519.A5 / Z4754 2007

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)