จรัญ โฆษณานันท์.

สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม / Human rights without frontiers : philosophy, law and social reality จรัญ โฆษณานันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016] - [29], 689 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742036423 974203642X


880-05 -- สิทธิมนุษยชน.

JC571 / .จ435 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544