ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ / ชาญชัย แสวงศักดิ์ - กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017] - 570 หน้า.

9786162695858 6162695859


880-05 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.


880-04 -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัย.

KPT2977 / .ช62 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544