ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-

การสอบสวนและการฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017] - 219 หน้า.

หมวด 1 การสอบสวนคดีอาญา - - ส่วนที่ 1 การสอบสวน - - ส่วนที่ 2 คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง - - หมวด 2 การฟ้องคดีอาญา - - ส่วนที่ 1 กรณีผู้ต้องหาปฏิเสธ - - บทที่ 1 การฟ้องคดี - - บทที่ 2 การผัดฟ้องและฝากขัง - - ส่วนที่ 2 กรณีผู้ต้องหารับสารภาพ - - บทที่ 1 คำรับสารภาพตลอดข้อหา - - บทที่ 2 การฟ้องคดีด้วยวาจา - - หมวด 3 ข้อแตกต่างกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลจังหวัด

9789742036645 9742036640


880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.
880-06 -- ศาลแขวง -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ธ653 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544