สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017] - 61 หน้า.

9789742036607 9742036608


880-05 -- กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา -- ไทย.
880-06 -- ดอกเบี้ย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT4268 / .ส73 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544