สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017] - 149 หน้า.

9789742036713 9742036713


880-05 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ส7385 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544