ตุลญา โรจน์ทังคำ.

หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 272 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162696091 616269609X


880-05 -- ซื้อขาย -- ไทย.
880-06 -- การแลกเปลี่ยน -- ไทย.
880-07 -- เช่าทรัพย์ -- ไทย.

KPT874 / .ต742 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544