กิตตินาถ สายพฤกษ์, 2532-

Bivalent peptide inhibitors : การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / Bivalent peptidic inhibitor : syntheses and biological activities โดย กิตตินาถ สายพฤกษ์. - [ปทุมธานี] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 13, 112 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)


880-04 -- เปปไทด์ต้านจุลชีพ.

Hum-beta-tryptase เอนไซม์ฮิวแมนเบต้าทริปเทส

QU68 / .ก63 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)