หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 หลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นโท ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557 สนามหลวงแผนกธรรม คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 2557. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, [2558] [2015] - 329 หน้า.

9786167788234 6167788235


880-05 -- พุทธศาสนา -- แบบเรียน.
880-06 -- พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

BQ162.ท9 / ห422 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544