ปราโมทย์ นาครทรรพ.

เก่งมาจากไหนจึงไม่เอากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทย / ปราโมทย์ นาครทรรพ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : กรีน ปัญญาญาณ, 2558 [2015] - 224 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2554. ชื่อเรื่องเดิม: เก่งมาจากไหนจึงไม่เอากษัตริย์ : ปริทรรศน์การเมืองไทยถึงปัจจุบัน.

9786165265577 616526557X


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


รัฐประหาร -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ป463 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544