พงษ์พันธ์ บุปเก, 2512-

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / Thai legal history พงษ์พันธ์ บุปเก. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 276 หน้า.

9786162696220 6162696227


880-04 -- กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .พ25 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544