ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง. 4 / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015] - 64 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163330376 6163330374


880-04 -- การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2735 / .ท63 2558 ล. 4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544