ไวท์, เอเลน จี., ค.ศ. 1827-1915.

เคล็ดลับแห่งความสุข / เอเลน จี ไวท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : ข่าวประเสริฐ, [2557] 2014. - 138 หน้า.

แปลจาก: Steps to christ.

9786169195214 6169195215


880-05 -- เซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ -- หลักคำสอน.
880-06 -- ชีวิตชาวคริสต์.

BX6121 / .ว93 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544