อัครพงศ์ ขวงธนะชัย.

คู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้น online / อัครพงศ์ ขวงธนะชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 11. - กรุงเทพฯ : Dream & Passion, [2556] [2013] - 247 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

9786167676326 6167676321


880-04 -- หุ้นและการเล่นหุ้น.

HG4661 / .อ62 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)