ภานุเดช ทาสุคนธ์.

ประสบการณ์ฝึกงาน "รายการคุณพระช่วย" บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) / ภานุเดช ทาสุคนธ์. - [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 77, [75] แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน --การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน)


880-05 -- วารสารศาสตร์ -- ไทย -- การฝึกภาคปฎิบัติ.

PN4793.ท92ธ4 / ภ637 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544