ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-

กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2560 [2017] - 606 หน้า.

9786162696213 6162696219


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ)
องค์การการค้าโลก.


ระเบียบการค้าต่างประเทศ. -- 880-07

K4610 / .ท62 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544