ชัชพล ไชยพร.

เมื่อพระพุทธเจ้าหลวงประพาสคลองตาเค็ด / ชัชพล ไชยพร. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค จำกัด, 2549 [2006] - 53 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณาการในโอกาสฉลองอายุ 90 ปี ปาน เจริญ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2549.

9789749145173 9749145178


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 --การท่องเที่ยว--ไทย--สมุทรปราการ.


880-06 -- สมุทรปราการ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS570.3.จ7 / ช56 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544