สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ = Computer-related crime act 2007 / Computer-related crime act 2007 สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017] - 170 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742036836 9742036837


880-05 -- คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ส74 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544