วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์.

ทนายใหม่ไปศาล : (คู่มือว่าความ) : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง / แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์ (น้าออด), นพดล กลิ่นเกษร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชียเพรส (1989) จำกัด, 2560 [2017] - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164407800 616440780X


880-06 -- ทนายความ -- คู่มือ.

KPT1630 / .ว26 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544