สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต / สำนักงานพัฒนาการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016] - 157 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789749769263 9749769260


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.


880-04 -- การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย.

HC445.ฮ9ศ7 / ส46 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544