ชนกพร อังศุวิริยะ.

พัฒนาการเขียนภาษาไทย / ชนกพร อังศุวิริยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017] - 242 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740336471 9740336477


880-05 -- ภาษาไทย -- ศิลปะการใช้ถ้อยคำ.
880-06 -- ภาษาไทย -- การใช้ภาษา.

PL4177 / .ช285 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544