ศิริพล ยอดเมืองเจริญ.

คลุกฝุ่นกับงาน : "เรียนรู้อดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต". [เล่ม] 3 / คลุกฝุ่นกับงาน : ประสบการณ์จริงที่ได้ "เรียนรู้อดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต". [เล่ม] 3 ศิริพล ยอดเมืองเจริญ และ พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2556 [2013] - 322 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786163354907 6163354907


880-07 -- การจัดการอุตสาหกรรม.


880-06 -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ศ646 2556 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544