กิตติกร เกื้อกูล.

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและบัตรของทุกหน่วยงานราชการ : ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน กิตติกร เกื้อกูล และคณาจารย์. - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, [2560] [2017] - 428 หน้า.

9786162105234 6162105237


880-05 -- การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-06 -- ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

JS7153.3.ก2 / ก684 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544