ประกาศิต ประกอบผล.

มนุษย์กับการดำเนินชีวิต / ประกาศิต ประกอบผล. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016] - 202 หน้า.


880-04 -- สังคมวิทยา.
880-05 -- พฤติกรรมมนุษย์.
880-06 -- วัฒนธรรม.
880-07 -- การดำเนินชีวิต.

HM606 / .ป462 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544