การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 7431-2559 = Good hygienic practices for fish landing site : Thai Agricultural Standard : TAS 7431-2016 / Good hygienic practices for fish landing site [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2559 [2016] - 3, 4 หน้า.

9786163581761 6163581768


880-05 -- ประมง -- มาตรฐาน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544