ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ วิญญูชน, 2560 [2017] - 312 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162696367 6162696367


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ท565 2560ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544