ราชอาณาจักรกัมพูชา = Cambodia / Cambodia ผู้เขียน ชนิดาภา ชลอวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อุษามาศ เสียมภักดี. - พิมพ์ครั้งแรก. - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016] - ก-ช, 255 หน้า : ภาพประกอบ

9786163981073 6163981073


880-05 -- กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.
880-06 -- กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.

DS554.5 / .ร62 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544