ชวน หลีกภัย, 2481-

วิสัยทัศน์ มุมมอง ต่อ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช / วิสัยทัศน์ มุมมอง ต่อ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช : งานปาฐกถาพิเศษ โดย ชวน หลีกภัย. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016] - 58 หน้า : ภาพประกอบ.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.


เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2448-2540.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544