อภิรัฐ บุญทอง.

คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017] - 215 หน้า.

9786162696398 6162696391


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-06 -- ศาล -- ไทย.

KPT1572 / .อ468 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544