เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

เอกสารประกอบการเสวนาเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2560 เรื่อง "ทนายความต่างชาติในประเทศไทย : จำกัดหรือจำเป็น?" / ทนายความต่างชาติในประเทศไทย : จำกัดหรือจำเป็น? โดย เดชอุดม ไกรฤทธิ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017] - 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (แอลที 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


880-05 -- ทนายความชาวต่างชาติ -- ไทย.

KPT1630 / .ด72 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544