จุตินันท์ จันทร์รัตนปรีดา, 2531-

การศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดินบนถนนมุขมนตรี จังหวัดนครราชสีมา / Feasibility study for land development on Mukkamontri road, Nakhonratchasima โดย จุตินันท์ จันทร์รัตนปรีดา. - [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016] - 9, 128 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)


880-03 -- การพัฒนาที่ดิน -- ไทย -- นครราชสีมา.
880-04 -- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย -- นครราชสีมา.
880-05 -- การวิเคราะห์การลงทุน -- ไทย -- นครราชสีมา.

HD890.55.ฮ9น3 / จ73 2559

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)