ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์.

เทคนิคพิชิตข้อสอบกฎหมายล้มละลาย (bankruptcy law) และประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา (เฉพาะมาตราสำคัญ ๆ) / Bankruptcy law กฎหมายล้มละลาย เขียนโดย ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2559 [2016] - 244 หน้า. - หนังสือดีรู้ได้เมื่ออ่าน ; ลำดับที่ 37 .

9786164236653 6164236657


880-07 -- ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1942 / .ป46 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544