ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

ครูการเมือง ความคิด ชีวิต และผลงาน ของ ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน / ลิขิต ธีรเวคิน ; บรรณาธิการ ประจักษ์ ก้องกีรติ, วรรณภา ติระสังขะ, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]. - 315 หน้า : ภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789744669827 9744669829


ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.
Likhit Dhiravegin, 1941-


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
Thailand -- Politics and government.

JQ1745 / .ล629 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544