เอื้อน ขุนแก้ว.

การบังคับคดีแพ่ง = Civil execution / Civil execution เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 6, (แก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017] - 386 หน้า.

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560.

9786164457935 6164457939


880-05 -- วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1728 / .อ83 2560ข

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544