เมืองน่า hug ริมโขง / รวิทัต บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2554 [2011] - 195 หน้า : ภาพประกอบ.

โขงเจียม -- เขียงแสน -- เชียงของ -- บ้านหาดไคร้ -- เชียงคาน -- แก่งคุดคู้ -- จำปาสัก -- สิบสองปันนา -- ลานภูวัว.

9786167518176 6167518173


ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS522.6 / .ม823 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544