หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน. [บรรณาธิการ มณฑินี มงคลนาวิน] เล่ม 3, กำเนิดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / กำเนิดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559 [2016] - 279 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164069671 616406967X


อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476-


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ --ประวัติ.


880-06 -- นักกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.

KPT110.อ72 / ห84 2559 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544