รพี 58 / ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; บรรณาธิการ กนกภรณ์ ศิริรักษ์. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, [2558] [2015] - [18], 99, [24] หน้า : ภาพสีประกอบ.

จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.


ราชบุรีดิเรกฤทธิ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง, 2417-2463.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-04 -- โทษประหารชีวิต -- ไทย.
880-05 -- การทำแท้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- การค้ามนุษย์ -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายยาเสพติด -- ไทย.

KPT74 / .ร366 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544