ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์.

แนวทางการวิจัยเพื่อการสร้างแบรนด์แฟชั่น = Research guidelines for building a fashion brand / Research guidelines for building a fashion brand ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017] - 111 หน้า : ภาพสีประกอบ. - โครงการเผยแพร่วิชาการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานฤมิตศิลป์) ; ลำดับที่ 5. . - โครงการเผยแพร่วิชาการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานฤมิตศิลป์) ; ลำดับที่ 5. .

9786164071544 6164071542


ธุรกิจแฟชั่น -- วิจัย.
การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) -- วิจัย.

HD9940.ก2 / ด725 2560

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)