วิรัช ทุ่งวชิรกุล.

จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ = Ethics of the medical profession / Ethics of the medical profession วิรัช ทุ่งวชิรกุล, แสงเทียน อยู่เถา, มานัส โพธาภรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016] - 184 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการวิจัย จริยธรรมในวิชาชีพ . - ชุดโครงการวิจัย จริยธรรมในวิชาชีพ. .

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

9786162797835 616279783X


จรรยาบรรณทางการแพทย์ -- ไทย.

W50 / .ว646 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544