ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - 25, 380 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.

รางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

9786163143440 6163143442


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-06 -- กฎหมาย.

KPT68 / .ป46 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544