อานนท์ มาเม้า, 2530-

กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017] - 888 หน้า : ภาพประกอบ.

9786168139271 6168139273


880-05 -- สิทธิในทรัพย์สิน -- ไทย.
880-06 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT641 / .อ63 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544