สุพัตรา จุณณะปิยะ.

คู่มือการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ = [Handbook of research in political science and public administration] / Handbook of research in political science and public administration. สุพัตรา จุณณะปิยะ รวบรวมและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 [2003] - 377 หน้า. - หนังสือ ; ลำดับที่ 6. . - หนังสือ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์) ; .

9744166118 9789744166111


880-06 -- สังคมศาสตร์ -- วิจัย.
880-07 -- วิจัย.

JF1338.ก2 / ส73 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544