สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย / พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ บรรณาธิการ ; ผู้เขียน สุจิตต์ วงษ์เทศ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559[2016] - 137 หน้า : ภาพสีประกอบ.

หนังสือรวมบทความประกอบการเสวนา จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

รดน้ำ, สาดน้ำ สงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์ / สุจิตต์ วงษ์เทศ -- สงกรานต์ ความซ้ำซ้อนของการเปลี่ยนวันเวลา / รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล -- สงกรานต์ ในวรรณธรรมและตำนานของคนไท-ไทย / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล -- สงกรานต์ เทศกาลสาดน้ำถิ่นจีน วันวาน และวันนี้ / ศิริวรรณ วรชัยยุทธ -- ด่ะจาน สงกรานต์พม่า เทศกาลเปลี่ยนผ่าน วิถีเกษตรกับความหวังของผู้คน / สิทธิพร เนตรนิยม -- บุญเดือนห้า-สงกรานต์ ในลาวและอีสานโดยสังเขป / ธีระวัฒน์ แสนคำ -- เทศกาลโฮลี สงกรานต์สีในอินเดีย / กิตติพงศ์ บุญเกิด.


880-04 -- วันสงกรานต์.

GT4905 / .ก65 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544